divendres, 2 de març del 2012

La relació amb les famílies


En un article del web Coordinació 0-6 Garraf he trobat un article que es refereix a les entrevistes amb les famílies escrit per la coach Marta Albadalejo

M'ha semblat un document interessant i clar, amb un contingut sobre el qual podem reflexionar com equip per preparar les reunions amb les famílies. Dóna pautes i orientacions per plantejar i dur a terme les entrevistes amb les famílies que pot resultar útil per a totes les etapes educatives, també per a l'educació infantil i, clar està, també per al cicle 0-3.

La LEC, en l'article 56, quan es refereix a l'educació infantil assenyala la importància que té la relació amb les famílies. Cita exactament "Durant l'educació infantil, hi ha d'haver una cooperació estreta entre els centres i les famílies, que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de llur educació".

Això ho concreta el Decret 101/2010 que desplega la LEC pel que fa al primer cicle d'educació infantil quan es refereix, en l'article 3, a la relació entre centres i família. En aquest article del decret es parla de la necessitat d'establir mecanismes de participació, col·laboració i d'informació. Les entrevistes amb les famílies farien referència, únicament, als tercer d'aquests aspectes: la informació

entrevistapares by Maite Miró