divendres, 27 de novembre del 2015

Abans de les primeres paraules
Abans de les primeres paraules és un espai web adreçat a famílies i educadors amb consells, estudis, informacions... que tenen com a finalitat explicar les condicions de la comunicació els primers mesos de vida.

Està elaborat per un grup d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona

dimarts, 17 de novembre del 2015

Famílies
La relació amb les famílies és un element clau a l'educació infantil.

Tenir una bona relació amb les famílies és una qüestió de sensibilitat i del resultat del consens entre l'equip d'educadors que són els que presenten una manera de fer regida per uns paràmetres molt propers.

Cada família té un estil educatiu que sovint no ha triat voluntàriament, que és resultat de la forma com ha establert relacions socials, ha estat educat o de les oportunitats que ha tingut per reflexionar sobre el fet de ser pare o mare. 

No hi ha manera de saber quin és l'estil adequat, el bo. Segurament no n'hi ha cap de bo o de dolent sinó que cadascú té la seva manera de fer de pare o de mare.

Els educadors, estem en una situació privilegiada, podem veure com creixen els infants, què els cal, quines situacions els són més favorables i també podem observar com les famílies atenen les seves  necessitats.

Algunes vegades potser estem temptats d'emetre judicis, d'oferir opinions no demanades, de voler donar consells que tampoc han estat sol·licitats, de mostrar el nostre descontentament de maneres diferents (amb llenguatge corporal, amb indiferència...) sense adonar-nos que, si allò que perseguim per bé de l'infant és establir ponts de confiança i de comunicació amb les famílies, estem posant barreres infranquejables a aquestes relacions.

És important posar-nos d'acord en com informarem cada dia, si ho farem verbalment, amb agendes, amb cartelleres, cada quan organitzarem les entrevistes, quin lloc acollidor triarem per dur-les a terme, fins i tot si disposarem dins l'escola d'un espai per les famílies... És correcte i està molt bé, però també ens hem de posar d'acord en qüestions més de base. Haurem de consensuar aspectes que ens poden passar  desapercebuts i que tindran una repercussió decisiva en la relació amb les famílies i en l'estada de l'infant a l'escola. 

Observarem si:
  • Tenim prejudicis establerts davant els models familiars que desconeixem més?
  • Reconeixem que la família de cada infant és (normalment) la millor família que pot tenir?
  • Creiem en el potencial educatiu que ha tingut des de sempre la família en la cura i atenció dels infants?
  • Mostrem a totes les famílies el mateix respecte?
  • Parlem malament de les famílies entre nosaltres o davant dels infants?
  • ...